Általános Szerződési Feltételek

Általános Árusítási Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató

A piac neve: Dunai Kincses Kert Termelői Piac (továbbiakban: Piac)

Helyszíne: Dunaújváros, Szalki-sziget (2400 Dunaújváros, Strand u. 2., 3351 hrsz.)

A piac fenntartója és üzemeltetője: Recaudo Kft. (Adószám: 23813834-1-07; Cégjegyzékszám: 07 09 021841; Székhely: 2400 Dunaújváros, Európa Tanács u. 15.; továbbiakban: Üzemeltető)

Árusítással összefüggő ügyfél-kapcsolattartási adatok: dunaikincseskert@gmail.com, +36304457739

Általános bevezető

Az illetékes jegyző által nyilvántartásba vett és így működési engedéllyel rendelkező üzemeltető a piaci napokat a valódi őstermelők, kistermelők, kézművesek, saját terméket előállító kisiparosok, (továbbiakban: Árus(ok)) és a vásárlók érdekében működteti. A zavartalanság és a későbbi sikerek érdekében az Árusok kötelesek betartani az alábbi feltételeket, ellenkező esetben kizárhatók a Piacon történő árusítási lehetőségekből. A legfőbb cél a vidéki termelők és kisiparosok minőségi hazai agrár és feldolgozott agrár-, valamint kisipari kézműves termékeinek piacra juttatása, továbbá a piac vonzáskörében élők jó minőségű, hazai agrár és kézműves/kisipari termékekhez juttatása kedvező árakon. A Piac során kiemelten fontos a termelők és vásárlók közvetlen kapcsolatának biztosítása is. A nagykereskedelemben forgalomba hozott termékek viszonteladás, kiskereskedelmi értékesítése kifejezetten TILOS a Piacon, az Árus csak a saját maga által előállított / megtermelt / feldolgozott / gyártott / létrehozott termékeket értékesítheti a Piacon.

Árusítási feltételek

 1.  Az Árusnak regisztrálni kell minden adatát az erre a célra létrehozott online felületen.
 2. A már korábban regisztrált árusok a piaci alkalmakra külön online felületen tudnak bejelentkezni.
 3. A piac hosszútávú fenntartásának érdekében Üzemeltető az Árusoktól „bérelt ingatlan üzemeltetése” (TEÁOR 6820) jogcímen hozzájárulást kér. (Továbbiakban: helypénz)
  A helypénzből befolyó összeget Üzemeltető a Piac fejlesztésére / fenntartására / üzemeltetésére fordítja.
 4. A helypénz mértéke az online felületen meghatározott összeg, azzal, hogy Kistermelő, őstermelő, magánszemély (5-ös vagy 7-es adószámmal) az összeg egyszeresét, Egyéni vállalkozó az összeg másfélszeresét; Cég (Bt., Kft. ... etc.) az összeg kétszeresét köteles fizetni,

Azon Árusok, akik helyszíni fogyasztásra árusítanak, csak az erre kijelölt helyeket foglalhatják.

 1. A helyek tulajdonsága (pontos mérete, szélessége, áram ellátottsága) az online foglalási felületen feltüntetésre kerül. Üzemeltető a 4. pontban leírt helypénzen kívül további díjszabást (pl. áramvételi lehetőség, hely mérete) nem határoz meg.
 2. Fizetési feltételek:

-        Fejér megyén belül vagy 40 km-es körzetben székhellyel rendelkező közhasznú civil szervezetek számára minden ingyenes!

-        Tekintettel a járványügyi helyzetre a helypénzt előre utalással, a regisztrációkor megadott email címre elküldött díjbekérő alapján köteles az Árus megfizetni legkésőbb a Piac nyitása előtt 24 órával, a számlát a piaci alkalom napján Üzemeltető szintén a regisztrációkor megadott email címre küldi meg.

-        Az Árus a jelentkezését a piaci alkalom nyitását megelőzően 24 órával korábban következmények nélkül lemondhatja. A már átutalt helypénzt ebben az esetben az Árus egy következő alkalommal “lelakhatja”.

-        Ezután a határidő után amennyiben az Árus a jelentkezését lemondja, vagy nem jelenik meg árusításra, a befizetett helypénz nem igényelheti vissza, azt a későbbi alkalmakon sem “lakhatja le”. (Kivéve: havaria / vis major esetek)

 1. Az árusítási helyek a piaci alkalomra történő jelentkezés megnyitása előtt előre meghatározásra kerülnek az Üzemeltető által. Az Árus az online felületen (a szabad helyek függvényében) kiválaszthatja, hogy melyik helyen szeretne árulni.
 2.  Az áruk beszállítását a helyszíni személyes érkezési regisztráció után a piacnyitás előtt legkorábban két órával lehet megkezdeni.
 3.  Nyitva tartás a vásárlók részére: 14:00-tól (téli időszakban 13:00-tól) sötétedésig, de legkésőbb 18:00-ig.
 4.  A Piacon tőkehús árusítása tilos.
 5.  Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni/feltüntetni.
 6.  A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru (vágott állat, baromfi, tej, tejtermék, mák, őrölt paprika, méz, stb.) kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható.
 7.  Az árus az általa forgalmazott áru eredetéről felszólítás esetén köteles hitelt érdemlő információt szolgáltatni a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak.
 8.  Az árus a maga termelte és forgalmazott zöldség-gyümölcs áruról permetezési naplót kell vezessen és a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak felszólítás esetén be kell mutassa.
 9. Vadon termett gombát nem lehet árusítani.
 10.  A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik.
 11.  Az árus a keletkező saját hulladékát köteles elszállítani. A szemét ott hagyásáért a piac üzemeltetője 5000 Ft bírságot számolhat fel, vagy kizárhatja az árust a következő árusítási lehetőségekből.
 12.  Az árus az áruját, a göngyölegét az asztalán, vagy alatta helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül.
 13. Az árusító helyek esővédelmét, napvédelmét (pl. ernyő, pavilon sátor etc.) az árus köteles megoldani a munkavédelmi és életvédelmi szabályok figyelembe vételével.
 14.  A piac területén lévő ivóvíz hozzáférési lehetőségeket az Árus nem használhatja termékei megtisztítására.
 15. Illemhelyet az Árusok térítésmentesen használhatják.
 16.  Tárolást, raktározást a Piac üzemeltetője nem vállal.
 17.  Mérleg-kölcsönzéssel, bútor kölcsönzéssel a Piac üzemeltetője nem foglalkozik. Az árusok kötelesek hatóságilag hitelesített mérlegeket használni, és kötelesek saját árusító pultról/asztalról gondoskodni.
 18.  Azt az Árust, aki az Üzemeltetővel és önkénteseivel, segítőivel, a vásárlókkal, hatósággal szemben elvárható együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, vagy a jelen árusítási feltételek egyéb pontjai ellen vét a helyszínen figyelmeztetni kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből.

Összegzés

A piaci napok helyszíne megfelel az ÁNTSZ és a NÉBIH által előírt követelményeknek. Az árusok felelőssége – felszólítás esetén – az áruk származási helyének igazolása, az élelmiszer higiénia garantálása, permetezési naplók bemutatása. A nyugta, vagy számlaadási kötelezettség teljesítése az árusokra vonatkozó tv. vagy rendelet szerint az árusok felelőssége. A piaci alkalmak során az Árus köteles a mindenkori magyar jogszabályoknak megfelelően végezni árusító tevékenységét, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a kiskereskedelemre, valamint a közegészségügyre vonatkozó jogszabályokra.

 

Adatkezelési tájékoztató

Üzemeltető az Árus adatait mindaddig tárolja, míg az Árus nem kéri az adattárolás megszüntetését.

Üzemeltető online felületéhez (www.dunaikincseskert.hu) a tárhelyet az EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-968191) mint Szolgáltató biztosítja. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatójuk itt elérhető:

https://www.ezit.hu/gdpr-nak-megfelelo-tarhely-szerver-es-domain-szolgaltatasok/

Üzemeltető online felületének fejlesztési munkáit (különösen ide értve az online foglalási rendszer adatbáziskezelési funkcióit) a  DunaCampus Szolgáltató és Rendezvényszervező Kft. (Adószám: 11691565-2-07; Cégjegyzékszám: 07 09 017634; Székhely: 2459 Rácalmás, Katona József utca 5.) végzi.

Üzemeltető további harmadik fél részére az online felületén megadott személyes adatokat az Árus külön beleegyezése nélkül nem adja át.

Jelen ÁSZF elfogadásával az Árus tudomásul veszi a fenti tájékoztatást.